De Regenboog


Therapievormen

Met de therapie wil ik je zowel inzicht geven als ervaring laten opdoen. Er wordt dan ook gewerkt op zowel rationeel als emotioneel niveau. Middelen daarbij zijn de vertrouwensrelatie met mij in combinatie met de gebruikte therapievormen. De cliënt, jijzelf dus, staat daarbij centraal (Rogers cliëntgerichte benadering*).

De therapievormen waarmee ik werk:

Afhankelijk van jou als persoon en je problematiek gebruik ik de therapievormen die het beste  aansluiten.  Als hulpmiddel maak ik gebruik van een persoonlijkheidstest.

Na je aanmelding, telefonisch of per e-mail, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Na het intakegesprek kijk  ik of ik adequate hulp kan bieden. Vertrouwen van beide kanten is de basis voor het starten van de therapie.

We stellen samen een behandelcontract op, waarin  jouw hulpvraag duidelijk wordt gedefinieerd en waarin ik aangeef hoe ik jou ga helpen. Vervolgens starten de therapiesessies. Ze duren een uur en de sessies worden meestal(in overleg) eenmaal per twee weken gehouden.
Huiswerkopdrachten zijn onderdeel van de therapie zodat het proces thuis door kan gaan.

Het doel is  steeds weer de problemen op te heffen en de relatie met je echte zelf tot stand te laten komen of te  versterken. Je eigen kleur komt weer in beeld. Het lukt je om van binnenuit te leven in harmonie met jezelf. Je wordt weer, of voor het eerst vriend(in) met jezelf. 

*Rogers cliëntgerichte benadering

Carl Rogers werkte deze methode uit vanuit het geloof dat er kracht uitgaat van de totale aanvaarding van de mens. Geen oordeel maar medegevoel en sympathie. Vanuit deze basishouding van de therapeut kan de cliënt vat op zichzelf krijgen en moed krijgen zijn afweer op te geven en zijn ware zelf te zien. Praktisch betekent dit dat je als cliënt als uniek individu centraal staat met jouw denken, voelen en willen. Je geeft zelf aan waar je aan wilt werken. Als therapeut creëer ik de voorwaarden voor verdere ontplooiing.

Je zou het ook zo kunnen typeren: Als cliënt zit je vast in je ‘eigen gevangenis’. Ik geef je materiaal aan (hamer, beitel, zaag, etc.) om daar vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. Ik ben verantwoordelijk voor mijn aandeel, jij voor het jouwe.