De Regenboog


Psychosociale therapie

Psychosociale therapie heeft te maken met het ondersteunen en weer op weg helpen van mensen met klachten die een reactie zijn op persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen. Een psychosociale therapeut kan jou dus helpen als je uit balans bent geraakt.
Er wordt in deze therapie telkens uitgegaan van de ‘hier en nu’ situatie. Dat wil zeggen vanuit de probleembeleving op dat moment. Soms kan het probleem zijn oorsprong hebben in het verleden. Daarom wordt er samen met jou gekeken hoe de problematiek van toen doorspeelt in jouw huidige leefsituatie en wat dit voor jou en je omgeving betekent.

In veel situaties blijkt het niet alleen wenselijk, maar vaak ook noodzakelijk om er nu (alsnog) iets aan te doen. Tijdens de therapie besteed ik aandacht aan wat jij nodig hebt om je probleem op te lossen. Dit terrein is breed en veelomvattend. Verstandelijk inzicht is meestal niet voldoende.Jij weet wel wat er aan de hand is, maar je kunt het probleem niet verhelpen. Er is meer nodig. Ik kijk  naar wat er bij jou op de voorgrond staat, dat wat jouw aandacht op dit moment heeft. Door te praten, te voelen en te luisteren naar de taal van je lichaam leer jij jezelf en je overlevingsstrategieën kennen. Er is ruimte om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Daarbij speelt bewustwording een cruciale rol.
Ik kijk naar je denken waarbinnen de leugen soms zegeviert en het nodig is dat er waarheid komt die je vrij zal maken. Jij leert weer te leven van binnenuit. Je raakt weer in evenwicht en jouw unieke kleur wordt weer zichtbaar!