De Regenboog


Mijn visie 

Ik werk vanuit een christelijke levensbeschouwing. Ik geloof dat God jou uniek gemaakt heeft en Hij er naar verlangt dat jouw authenticiteit zichtbaar wordt met daarin jouw gaven en talenten.
Ik werk vanuit een holistische mensvisie. Deze benadering gaat ervan uit dat alles onderdeel is van een groot geheel waarin alles met elkaar verbonden is. Holisme kijkt naar de samenhang. Naar de totale mens:geest, ziel en lichaam. Deze zijn niet te scheiden, ze beinvloeden elkaar over en weer. Ze zijn echter wel te onderscheiden.
Zo kijk ik naar jouw levensverhaal waarin vaak symbolen en signalen verborgen zitten voor de problemen die je in het hier en nu ervaart. Wat wil je lichaam je duidelijk maken door bijvoorbeeld je fysieke klachten? Soms spreekt je lichaam door middel van je gebaren. Praktisch betekent dit dat ik kijk naar het hele plaatje van jou als mens.