De Regenboog


Privacyverklaring

Contactformuilier
Slechts op de contactpagina van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door De Regenboog te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Na afhandeling van het contactformulier worden die gegevens verwijderd.

Bezoek website
Hoewel niet iedere gebruiker zich er wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het Internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voorzover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voorzover De Regenboog dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Op deze website wordt Google Analytics gebruikt;

Links naar andere websites
De website van De Regenboog bevat links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.